Project Description

Müşteri taslak görseli kullanılarak 3 boyutlu rölyef modeli hazırlandı.