Project Description

Elektrik anahtarı fiziksel modeli 3 boyutlu optik tarama cihazı ile tarandı. Taranan model, müşteri talebi doğrultusunda tersine mühendislik yapılarak katı model olarak hazırlandı.