Temel olarak Autodesk® ArtCAM Premium® ile Carveco özellikleri aynıdır. Ancak, bazı istisnalar vardır:

  • 3B Baskı ve Toplu Montaj araçları hariç tutulmuştur; ancak yine de Carveco modellerini 3. taraf 3B baskı yazılımında kullanılmak üzere STL dosyası olarak dışarı aktarabilirsiniz.
  • 3B yüzey modellerini içe aktarma desteği azaltılmıştır, ancak yine de *.dgk; *.ddx; *.ddz; *.igs; *.ige; *.iges; *.3dm; *.stp; ve *.step dosyaları içeri alabilirsiniz. Carveco tarafından desteklenen dosya türlerinin tam listesi için buraya tıklayın.
  • PDF dosyası açılarak yeni bir model oluşturulamaz, ancak PDF dosyaları yine de içe aktarılabilir.

Carveco yazılımına benzer işlevleri dahil etme fırsatlarını araştırmayı amaçlasak da, bunun gelecekte uygulanmasına yol açacağının garantisi yoktur.